Regulamin

Przedmiotem umowy adopcji królika jest przekazanie własności królika (umowa darowizny na podstawie przepisów kodeksu cywilnego)
pod specjalnymi warunkami.

Zabronione jest przeznaczenie adoptowanego królika na:
pokarm dla ludzi lub zwierząt (np. gadów czy drapieżnych kotów/ptaków oraz innych zwierząt),
sprzedaż (np. na targu, w sklepie zoologicznym, na aukcji internetowej czy w jakikolwiek inny sposób),
celowe rozmnożenie lub prowadzenie hodowli,
prowadzenie testów laboratoryjnych – farmaceutycznych i/albo kosmetycznych,
futro i skóry oraz jakiekolwiek inne substancje powstałe w wyniku odebrania życia królikowi,
tresurę psów myśliwskich i wykorzystanie w walkach zwierząt,
prezent bądź podarunek dla innej osoby niż osoba adoptująca (Nowy Opiekun)

Nowy Opiekun zobowiązuje się dbać o zdrowie adoptowanego królika i nie działać świadomie na jego szkodę.


Nowy Opiekun sprawując prawidłową opiekę nad królikiem wykorzysta informacje zawarte na stronach:

www.kroliki.net/pl/porady
www.kroliki.net/pl/weterynarze
www.forum.kroliki.net
www.uszata.com
www.medirabbit.com
www.kazior5.com/krolik.htm
www.miniaturkabeztajemnic.com
www.acn.waw.pl/kundelki/ziabak/


Nowy Opiekun wyraża zgodę na bezpłatne jednorazowe badanie kontrolne stanu zdrowia królika przez lekarza weterynarii wyznaczonego przez SPK w miejscu zamieszkania Nowego Opiekuna. Jeśli weterynarz stwierdzi, że królik jest zaniedbany i krzywdzony przez opiekuna - Stowarzyszenie ma prawo odebrać królika.

SPK po zakończeniu adopcji ma prawo do utrzymywania kontaktu z Nowym Opiekunem i otrzymywania informacji oraz zdjęć adopcyjnego królika.
W miarę możliwości SPK organizuje spotkanie zarówno przedadopcyjne jak i poadopcyjne z Nowym Opiekunem w dogodnym dla obu stron terminie.
Nowy Opiekun ma obowiązek poinformować SPK o zmianie swojego numeru telefonu, adresu e-mail oraz innych danych, a w razie celowego utrudniania kontaktu SPK ma prawo odebrać królika.


Nowy Opiekun w przypadku bezpodstawnego, niczym nieuzasadnionego i nieprzemyślanego zwrotu adoptowanego królika do SPK nie będzie w przyszłości brany pod uwagę jako osoba mogąca ponownie adoptować królika oraz nie będzie mógł stać się członkiem SPK.

Nowy Opiekun przed podpisaniem Umowy Adopcyjnej, w przypadku uzasadnionych obaw, co do charakteru bądź stanu zdrowia królika lub posiadania już jednego własnego królika może tymczasowo przechować królika SPK w oparciu o Kartę Przyjęcia Królika do Domu Tymczasowego. Jest to jednak możliwe tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, o których decyduje Inspektor ds. Adopcji.


Decyzja Osoby Oddającej o oddaniu królika jest świadoma, przemyślana i ostateczna. Oddający nie będzie domagał się zwrotu oddanego zwierzęcia.


Inne postanowienia: ..............................................................................................................................................


Adopcje królików, pośrednictwo oraz usługi dodatkowe dokonywane w ramach SPK świadczone są bezpłatnie. Jednakże Nowy Opiekun może dokonać darowizny na rzecz SPK w ramach swobodnego uznania naszej pracy oraz wsparcia leczenia i utrzymania królików adopcyjnych na konto:
83 1020 1013 0000 0102 0133 0554 PKO BP Oddział I w Warszawie

Po podpisaniu Oświadczenia Adopcyjnego Osoba Oddająca i Nowy Opiekun królika zobowiązuje się do przestrzegania warunków adopcji oraz postanowień Ustawy o Ochronie Zwierząt z 1997 r. oraz pouczony został o odpowiedzialności karnej z Art.286 kodeksu karnego (oszustwo – wyłudzenie – dotyczy złamania postanowień pkt.1 niniejszego Regulaminu Adopcji).

Art. 286 kodeksu karnego

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Wszelkie ewentualne spory rozwiązywane będą w oparciu o Regulamin Adopcji, kodeks cywilny, ustawę o ochronie zwierząt oraz kodeks karny. Aktualne wersje aktów prawnych do pobrania na: www.kroliki.net/pl/prawo
 

 

POLITYKA ADOPCYJNA

czytaj niżej

 
Z powodu ostatnich doświadczeń w sferze adopcji, chcielibyśmy wyrażanie zaznaczyć, na czym polegają adopcje:

Dział adopcji zajmuje najważniejsze miejsce w działalności Stowarzyszenia Pomocy Królikom. Staramy się, aby każdy niechciany królik odnalazł odpowiedzialnych opiekunów i kochający dom. Z potencjalnymi nowymi opiekunami przeprowadzamy wywiad telefoniczny, mailowy, prosimy o wypełnienie deklaracji oraz zapoznanie się z regulaminem. Warunkiem koniecznym jest podpisanie umowy adopcji.

Musimy upewnić się, że adoptowany królik nie będzie podnoszony za uszy, noszony na rękach, karmiony słodyczami. Musimy mieć pewność, że będzie się czuł swobodnie, nie będzie całymi dniami siedział w klatce i będzie miał zapewnioną opiekę weterynaryjną. Tylko wtedy, z czystym sumieniem, możemy oddać królika do nowego domu. Nasze rygorystyczne wymagania powodują, że nie każdy może zaadoptować zwierzę korzystając z systemu adopcji SPK. Potencjalni opiekunowi muszą liczyć się z odmową ze strony SPK.

Uważamy jednak, że dla każdego, kto tego pragnie naprawdę, przedstawione kryteria nie będą przeszkodą. Nie oddajemy zwierząt do zoo, hodowli i miejsc, które nie wzbudzają naszego zaufania. Króliki w żadnym wypadku nie mogą stać się zabawką dla dzieci, pokarmem dla ludzi czy zwierząt, ani być wykorzystywane do rozrodu. Jest wystarczająco dużo królików szukających domów, wyrzucanych z domów, podrzucanych do lecznic i schronisk.

Osoby adoptujące królika zostają poinformowane o prawidłowej opiece, otrzymują odpowiednie broszurki, są w kontakcie mailowym i telefonicznym z działem adopcji SPK, a w okresie 6 miesięcy od adopcji wolontariusze organizacji sprawdzają warunki życia królików u nowych opiekunów. Jeśli stwierdzą, że pomimo wcześniejszych ustaleń królikowi dzieje się krzywda - odbierają zwierzaka.

Chcemy też zaznaczyć, że wszystkie działania SPK oparte są na wolontariacie. Nikt z nas nie otrzymuje żadnych opłat za swoją pracę, przeciwnie - Stowarzyszenie utrzymuje się z naszych składek. Osoby postronne błędnie postrzegają nas jako hodowców. My nie rozmnażamy naszych zwierząt, nie handlujemy nimi. Jesteśmy opiekunami, którzy w wyniku obserwacji zachowań, leczeniu chorób, konfrontując z praktyką weterynarzy, nabyli cenną wiedzę o królikach domowych, którą chcemy się podzielić z innymi opiekunami.

Uwaga: Bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Inspektorzy adopcyjni pracują dla Stowarzyszenia zupełnie charytatywnie i w swoim wolnym czasie, prosimy o powtórny kontakt dopiero wtedy, gdy nie odpowiedzą na e-mail w ciągu 5 dni roboczych. Dziękujemy!